Bolskan in acoustic at CC La Sedeta

Bolskan in acoustic. CC La Sedeta, Barcelona, December 2017